saufer@saufer.com

Adrià Ugidos: “L’energia solar fotovoltaica és el present i ha vingut per quedar-se. És i serà un dels actors principals dins la transició energètica”

Les instal·lacions fotovoltaiques estan a l’alça ja fa temps. S’han donat una sèrie de factors que han coincidit en el temps perquè aquest increment es produís, i ja no ens és estrany veure plaques solars arreu: comunitats de veïns, sector industrial o en cases particulars. I és que, segons Adrià Ugidos, cap del departament d’energia solar fotovoltaica de SAUFER, és una energia que “ha vingut per quedar-se». 

Al llarg d’aquesta entrevista ens desvetlla en quin moment es troba el sector i els principals dubtes i passos a seguir a l’hora de dur a terme una instal·lació d’aquestes característiques. 

Des de quan SAUFER es dedica a aquest tipus d’instal·lacions?

SAUFER amplia el seu ventall d’instal·lacions incorporant l’energia solar fotovoltaica a partir de l’any 2019, quan realitzem la nostra primera instal·lació d’autoconsum per donar servei a la nostra pròpia nau.  

S’ha notat un increment, per part dels clients, de la demanda d’informació per fer aquest tipus d’instal·lacions? 

Durant els últims anys s’ha produït un increment exponencial de la demanda d’aquesta tipologia d’instal·lacions a causa d’una combinació de fets que ho han propiciat: trobar-nos dins d’una transició energètica cap a fonts de producció d’energia renovable en la lluita per evitar el canvi climàtic, les subvencions dels fons Next Generation que van sortir ja fa pràcticament un parell d’anys per a aquestes instal·lacions i l’important increment de preus energètics que vam viure al llarg de l’any passat.  

Quan és aconsellable instal·lar plaques solars? 

És important analitzar cada cas i veure si l’energia solar fotovoltaica és la solució òptima. Per tant, és fonamental analitzar la demanda energètica a través d’una rutina de consums horaris, tant en edificis d’habitatges plurifamiliars, com habitatges particulars o empreses. Si tenen un consum que es concentri al llarg de les hores de producció solar, una instal·lació fotovoltaica per autoconsum els hi anirà com anell al dit. 

La instal·lació d’energia fotovoltaica és cara en un inici. Podem dir que després el seu consum és tan barat respecte a altres fonts d’energia que surt a compte la despesa inicial? 

Encara que de partida pugui espantar a més d’un, quan planteges dur a terme una instal·lació d’aquest tipus és important tenir en compte que es tracta d’una inversió a llarg termini, amb una vida útil d’uns 25 anys.  

Amb la baixada de preus de materials que ha experimentat al llarg de l’última dècada, la fotovoltaica s’ha convertit en una de les fonts de producció energètiques més econòmiques que hi ha actualment. En general, només per darrere de l’eòlica, a grans escales, i per instal·lacions, a petita escala. Per autoconsumir l’energia generada, acostuma a no tenir rival. A partir del moment en què es tira endavant amb la inversió, gaudirà d’una energia generada que, distribuint el preu de la instal·lació entre cadascun dels kWh que generarà durant la seva vida útil, sol oscil·lar entre els 0,02 – 0,05 €/kWh en casos d’indústries, i entre els 0,05 – 0,08 €/kWh en casos domèstics. 

Posem un exemple: una comunitat de propietaris vol posar a la teulada plaques. Què ha de fer? Ha de contactar amb vosaltres i feu un pressupost, consum estimat, etc…  

És fonamental partir de la importància d’estudiar quina instal·lació és necessària. En el cas d’una comunitat de propietaris, coneixent els consums en hores solars de cadascun dels subministraments que vulguin formar-ne part, cal quantificar el que cadascun dels veïns pot arribar a estalviar a través de l’energia generada i, per tant, dimensionar la instal·lació per tal d’aconseguir el màxim estalvi possible sense que la inversió es dispari.  

Des de SAUFER creiem fermament en el model del “vestit a mida”, apostant per atacar el consum que potencialment et pots arribar a estalviar, deixant de banda sobredimensionar instal·lacions simplement per anar a vendre energia excedentària a la xarxa a un preu que mai tindràs garantit i sobre el qual no tindràs cap tipus de control al llarg de la vida útil de la instal·lació.  

Tornant al cas de la comunitat de propietaris, és important reunir-se amb els veïns perquè entenguin en què estan invertint, el perquè d’aquesta solució i els seus beneficis, i acompanyar-los al llarg de tot el procés de tirar endavant el projecte, la instal·lació i la seva operació i manteniment.  

Deu haver casos en que aquestes instal·lacions no són viables. Us heu trobat en situacions com aquesta i per què? 

És clar. Ja no només perquè es donin casos en els quals l’energia fotovoltaica no sigui la solució òptima per al cas en concret i es descarti. A més, ens trobem en circumstàncies que, de partida, impedeixen dur a terme la instal·lació. En molts casos, es tracta de sostres que, o bé estan fets de materials com amiant, o bé estructuralment no estan preparats per suportar el pes que suposa muntar-hi la instal·lació. A partir d’aquí, sempre existeixen solucions per poder tirar endavant la instal·lació, bé canviant la coberta d’amiant o muntant una estructura que pugui suportar el pes de la instal·lació i que pugui tenir una funcionalitat addicional, com podria ser una marquesina per a pàrquing, per exemple. 

A Lleida hi ha moltes setmanes amb boira, sense incidència solar. El rendiment deu baixar força…  

A Lleida ens acompanya un clima extrem. Quant a la fotovoltaica, en dies de boira les produccions d’energia cauen en picat, però també hem de tenir en compte el baix nombre de precipitacions anuals que tenim i els dies assolellats, que en són molts. De fet, la plana de Lleida en general és la zona on hi ha més hores de radiació solar anual dins de Catalunya i, per tant, el lloc on la producció energètica anual a través d’una instal·lació fotovoltaica serà més elevada dins del territori català. 

«La plana de Lleida en general és la zona on hi ha més hores de radiació solar anual dins de Catalunya i, per tant, el lloc on la producció energètica anual a través d’una instal·lació fotovoltaica serà més elevada dins del territori català»

Una instal·lació així requereix d’un manteniment molt acurat? 

Una instal·lació ben executada no acostuma a generar gaires problemes en l’àmbit del manteniment. Ara bé, partint de la base que es tracta d’instal·lacions amb vides útils projectades a llarg termini, és important dur-hi a terme un manteniment preventiu constant per tal que la seva producció sigui òptima i, per tant, treure-li el màxim profit.  

Neteges de plaques fotovoltaiques o dels sistemes de ventilació dels inversors, detecció de punts calents a través de càmera termogràfica… Des de SAUFER sempre recomanem als nostres clients fer una visita preventiva anual a les instal·lacions fotovoltaiques que executem.  

Com a instal·ladors, penseu que l’energia solar és el futur? O cal combinar-ho amb altres energies? 

L’energia solar fotovoltaica és el present i ha vingut per quedar-se. És i serà un dels actors principals dins la transició energètica cap a una generació sostenible en la qual estem immersos. És important, però, tenir en compte que, així com avui en dia podem preveure la demanda energètica que tindrem amb exactitud, no tenim un control sobre el temps que farà. Per tant, és necessari que puguem combinar fonts de generació renovables que depenen d’una variable que no controlem, com són la fotovoltaica o l’eòlica, amb altres fonts de generació sobre les quals puguem exercir més control, i gestionar-les amb un bon sistema d’emmagatzematge si volem ser capaços de completar aquesta transició. 

Cal que Catalunya es posi les piles? En quina situació estem? 

Catalunya ha fet un pas endavant tant pel que fa a l’autoconsum al llarg dels últims anys com a nivell de generació durant aquest 2023. Així i tot, hem de ser realistes: estem a la cua d’Espanya i hem de continuar fent passos endavant, sobretot quant a instal·lacions de generació sobre terreny, on falta una conscienciació social perquè la societat entengui la importància i necessitat d’aquesta tipologia d’instal·lacions, i una empenta de l’administració per apostar i promocionar els projectes que, dins de tot el que va sorgint, tinguin el menor impacte possible en tots els sentits. 

Pel que fa a l’autoconsum, com veieu la perspectiva de mercat de cara als propers anys? 

Durant els últims dos anys sobretot, s’ha dut a terme una gran quantitat d’instal·lacions d’autoconsum. Algunes de les circumstàncies que ho han promocionat han desaparegut: s’han exhaurit les bosses disponibles provinents dels fons Next Generation, han baixat els preus energètics respecte a l’any passat… I això provoca que el ritme que portàvem disminueixi. Crec que aquest fet serà sa per a un mercat que, al meu parer, ha crescut excessivament al llarg d’aquests dos últims anys, i implicarà un reequilibri de l’oferta d’empreses instal·ladores, fent un filtratge que ben segur ajudarà a la qualitat de les instal·lacions que es faran en un futur. Encara queda molta feina per fer.  

A partir d’aquí, crec que ens trobem dins la primera fase de les instal·lacions d’autoconsum. Des de SAUFER ja estem veient com, a mesura que els clients veuen l’estalvi que tenen a mesura que passa el temps i com amortitzen les inversions que han fet, segueixen apostant per ampliacions de les instal·lacions quan augmenten les seves demandes energètiques en hores solars. Tinguem en compte l’impacte que produirà el vehicle elèctric en l’increment de la demanda energètica a domicilis i indústries. O bé, en un futur que no veig tan llunyà, quan les bateries siguin més econòmiques per emmagatzemar l’energia i utilitzar-la fora d’hores de producció solar. Tot això suposarà diferents fases d’aquestes instal·lacions d’autoconsum que aniran aportant cada cop més granets de sorra perquè el consumidor pugui obtenir major independència energètica. 

«Des de SAUFER ja estem veient com, a mesura que els clients veuen l’estalvi que tenen a mesura que passa el temps i com amortitzen les inversions que han fet, segueixen apostant per ampliacions de les instal·lacions quan augmenten les seves demandes energètiques en hores solars»