saufer@saufer.com

El PALET (EL BANC D’ALIMENTS)

Nom: El PALET (El Banc d’Aliments)
Data: 2021
Sector: Alimentació

Descripció:

  • Sistema de renovació d’aire.
  • Instal·lació de baixa tensió i d’enllumenat.
  • Cambra frigorífica modular de conservació d’aliments.