saufer@saufer.com

Informació Legal

1 – IDENTITAT DEL TITULAR WEB CLIMATIZACIÓN SAUFER, S.L. amb CIF B25325622 i domicili C/RICARD CALVET I SERRA, 21-22, Telèfon 973 20 80 60 NOM DEL DOMINI: www.saufer.com 2- ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS L’ús d’aquest lloc web atribueix al navegant, sigui persona física o jurídica, la condició d’USUARI, la qual cosa implica l’adhesió als termes i condicions que a continuació s’indiquen. A tots els efectes, es contemplaran els termes i condicions en la versió publicada en el moment en que es produeix l’accés. . CLIMATIZACIÓN SAUFER, S.L. recomana a l’USUARI llegir atentament els termes i condicions que a continuació es detallen abans de fer ús dels serveis ofertes. Així mateix, l’accés a determinats serveis a través d’aquest lloc Web poden trobar-se sotmesos a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o l’ús dels nostres serveis, el USUARI ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. En el cas de no acceptar les condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’accedir i usar els serveis continguts en aquesta web. Les presents condicions tenen us de regular el ús genèric de la Web per part de l’USUARI que té la possibilitat de visualitzar-les i imprimir-les. CLIMATIZACIÓN SAUFER, S.L. es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es trobin en aquesta Web, així com limitar o cancel·lar els termes i condicions aplicables a la Web. 3- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL El contingut d’aquesta Web es troba protegit per les Lleida sobre Propietat Intel·lectual i Industrial. Aquest lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al funcionament, els dissenys, logotips, textos i/o gràfics són propietat de CLIMATIZACIÓN SAUFER,SL. o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Independentment de la finalitat per a la que fossin destintats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereixen en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de CLIMATIZACIÓN SAUFER, S.L. La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i els següents del Codi Penal. Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens a CLIMATIZACIÓN SAUFER, S.L. i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol controvèrsia que pugues suscitar respecte els mateixos. En qualsevol cas, CLIMATIZACIÓN SAUFER, S.L. compta amb l’autorització expressa i prèvia per part els mateixos. Les reclamacions que poguessin interposar-se pels USUARIS en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels continguts d’aquest lloc Web hauran de dirigir-se al correu electrònic: saufer@saufer.com

4- ACCÉS A LA WEB

La nostra web pot ésser visitada per qualsevol USUARI de forma lliure i gratuïta. Les Dades de Caràcter Personal que ens faciliti seran sempre tractades de conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal. 5- ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB L’USUARI es compromet a usar la Web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, amb bones costums i l’ordre públic. L’USUARI s’obliga i es compromet a:
 • No usar la Web o els serveis que s’hi presten a través d’ella amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquest Avís Legal que lesionin els interessos o drets de tercers, o de qualsevol forma que pugui perjudicar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de la Web a altres usuaris.
 • No destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin a la Web.
 • No introduir programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de CLIMATIZACIÓN SAUFER, S.L. o de tercers.
 • No fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i en general, qualsevol classe de material accessible a través de la Web o dels serveis que ofereix.
 • No introduir actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició. Així mateix, CLIMATIZACIÓN SAUFER, S.L. es reserva el dret de denegar o retirar l’accés a la Web i/o a els serveis en qualsevol moment sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incompleixin aquestes condicions generals.
6- RÈGIM DE RESPONSABILITAT CLIMATIZACIÓN SAUFER, S.L. no es farà responsable, directa ni subsidiàriament de:
 • La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Web.
 • Que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix, i en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causa que escapi del control de  CLIMATIZACIÓN SAUFER, S.L.
 • La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Web.
 • Una actuació dolorosa o culposa de l’USUARI i/o tingui per origen causes de força major. En qualsevol cas, sigui quina sigui la seva causa. Danys directes o indirectes, danys emergents i/o per lucre cessant.
 • Els continguts i opinions de tercers ni la informació continguda en pàgines Web de tercers a les que s’hi pugui accedir per enllaços o buscadors del lloc web.
 • Danys que puguin causar-se en els equips dels USUARIS per possibles virus informàtics contrets a causa de la seva navegació en el lloc Web o per qualsevol altre dany derivat d’aquesta navegació.
 • De l’incompliment de la llei, la moral i les bones costums generalment acceptades o l’ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.
 • Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, guardats o posats a disposició, la falta d’actualització o d’exactitud dels mateixos, ni de la seva qualitat científica en el seu cas.
Així mateix, CLIMATIZACIÓN SAUFER, S.L. no garanteix que la Web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la Web o la impossibilitat d’accedir-hi. CLIMATIZACIÓN SAUFER, S.L. tindrà dret, sense que existeixi indemnització alguna a l’USUARI per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del lloc web per a efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos 7- PROTECCIÓ DE DADES De conformitat amb el disposat a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web CLIMATIZACIÓN SAUFER, S.L, en compliment del disposat en els articles 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Si desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, podrà dirigir-se al correu electrònic: saufer@saufer.com.

8- PUBLICITAT

Conforme amb  el regulat a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) la política respecte al correu electrònic es centra en remetre únicament comunicacions que l’USUARI hagi sol·licitat rebre. Si no desitja rebre aquests missatges per correu electrònic, pot dirigir-se a l’adreça d’aquest correu electrònic: saufer@saufer.com 9- LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL Les presents condicions estan redactades en espanyol, i es troben sotmeses a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol qüestió litigiosa o que incumbeixi el lloc Web de CLIMATIZACIÓN SAUFER, S.L. seran competents els Jutjats i Tribunals de Lleida, Espanya.
Qui és el Responsable? CLIMATIZACIÓN SAUFER, S.L. amb CIF B25325622 i domicili C/RICARD CALVET I SERRA, 21-22, Telèfon 973 20 80 60 NOM DEL DOMINI: www.saufer.com Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? A CLIMATIZACIÓN SAUFER, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d’informació sobre els nostres productes.  Quin és el termini de conservació de les seves dades? Les dades personals proporcionades es conservaran fins que l’interessat no sol·liciti la seva supressió. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? El tractament de la informació està basat en la sol·licitud de més informació. La negativa al tractament de les seves dades portaria aparellada la impossibilitat de facilitar la informació sol·licitada. A quins destinataris es comunicaran les seves dades? Les dades facilitades poden cedir-se a empreses encarregades del tractament de dades (com proveïdors de serveis: serveis d’enviament de comunicacions, serveis de missatgeria, agències, serveis de generació d’audiències similars, etc. També poden produir-se transferències internacionals conforme al règim de automatització i notificació prèvia que estableix la normativa vigent. Quins són els seus drets quan ens facilita les dades? L’interessat té dret a retirar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment i a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. També pot si ho desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i dret de la portabilitat de les dades dirigint-se a la direcció anteriorment facilitada.
POLÍTICA DE COOKIES

POLÍTICA DE COOKIES

Què són les Cookies? Les cookies són petits fitxers que s’instal·len al terminal de l’USUARI en visitar un lloc web amb la finalitat d’emmagatzemar dades que podran ser actualitzades i recuperades per l’entitat responsable de la seva instal·lació. Si l’USUARI no es registra ni deixa informació personal al lloc, el servidor tindrà coneixement que algú amb aquesta galeta va tornar al lloc web però li serà impossible associar la navegació a un USUARI concret i identificat. Quins tipus de Cookies existeixen? ·         Les cookies, en funció de la seva caducitat, es poden classificar en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador mentre que les segones romanen per un temps superior durant el qual les dades segueixen emmagatzemades al terminal i poden ser accedides i tractades. També es poden distingir segons l’entitat que gestioni l’equip o el domini des d’on s’envien les cookies i es tractin les dades que s’obtinguin.
 • Cookies pròpies.
Són les que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel mateix editor i des del qual es presta el servei sol·licitat pel mateix usuari.
 • Cookies de tercers.
Són aquelles que són enviades a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les galetes. En funció del seu objectiu podem parar de:
 • Cookies tècniques.
Permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió o realitzar el procés de compra d’una comanda.
 • Cookies de personalització
Permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris al terminal de l’usuari com ara l’idioma o el tipus de navegador.
 • Cookies analítiques
Permeten al responsable de les mateixes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web a què estan vinculades. La informació recollida s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, l’aplicació o la plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, per introduir millores en funció de l’anàlisi dels dades que fan els usuaris del servei.
 • Cookies publicitàries.  
Permeten la gestió, de la manera més eficaç possible dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat en base a criteris com el contingut editat o la freqüència on es mostren els anuncis.
 • Cookies de publicitat o comportamental  
Permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, cosa que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció del mateix. Quines Cookies usa el lloc web de SAUFER? S’instal·la a través d’aquest lloc web les galetes que es descriuen a continuació:
Nom Servidor d’Enviament Finalitat Caducitat
WordPress www.saufer.com Al finalitzar sessió
cookieyes-advertisement www.saufer.com Informació de la finestra avisant de cookies. 1 any
cookieyes-performance www.saufer.com Informació de la finestra avisant de cookies. 1 any
cookieyes-analytics www.saufer.com Informació de la finestra avisant de cookies. 1 any
cky-consent www.saufer.com Informació de la finestra avisant de cookies. 1 any
cookieyes-necessary www.saufer.com Informació de la finestra avisant de cookies. 1 any
cky-action www.saufer.com Informació de la finestra avisant de cookies. 1 any
cookieyesID www.saufer.com Informació de la finestra avisant de cookies. 1 any
cookieyes-functional www.saufer.com Informació de la finestra avisant de cookies. 1 any
cky-active-check www.saufer.com Informació de la finestra avisant de cookies. 1 any
Com desactivar o eliminar Cookies L’USUARI podrà configurar el seu navegador perquè no se li instal·lin cookies o per rebre un avís en pantalla cada vegada que una galeta vulgui instal·lar-se, podent decidir en cada moment si la vol acceptar o no. Igualment l’USUARI podrà decidir posteriorment eliminar les galetes que tingui instal·lades canviant la configuració del seu navegador o eliminant-les manualment a través del mateix. Tingueu en compte que l’eliminació de les galetes pot suposar una disminució en la qualitat o en les funcionalitats de la pàgina web.Per permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades a l’equip o dispositiu mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat, l’USUARI ha de seguir les instruccions proporcionades pel propi navegador. A continuació es proporcionen als enllaços per configurar les galetes dels navegadors més populars_ Si l’USUARI qualsevol altre navegador, o els enllaços proporcionats no contenen la informació que desitges, pot localitzar com gestionar les cookies que s’instal·len al vostre equip accedint al menú “Opcions” o “Configuració” –o equivalent- del navegador, o bé consultant la secció “Ajuda” o “Suport” del propi navegador.Hi ha navegadors que permeten configurar regles específiques –excepcions- per administrar les cookies per lloc web, de manera que es poden inhabilitar les cookies de tots els llocs excepte d’aquells en què es confiï.En cas que l’USUARI vulgui desactivar els anuncis basats en cookies de remàrqueting pot utilitzar els enllaços següents: Facebook y Twitter . També podeu configurar l’opció «No rastrejar» a Twitter.Per gestionar els “anuncis de Google” podeu utilitzar el següent enllaç: Controla els teus anuncis Google. Així mateix, podeu excloure’s voluntàriament de la recopilació d’informació de DoubleClick (Google), Facebook, Twitter i altres entitats, a través dels següents enllaços:networkadvertising.org, http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, youronlinechoices.com http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices, yaboutads.info.  D’altra banda, si no voleu que el codi JavaScript de Google Analytics recopili les dades de la vostra visita podeu instal·lar el complement d’ inhabilitació per a navegadors de Google Analytics. El complement no evita que la informació s’enviï al lloc web o, per altres vies, a altres serveis d’analítica web. L’usuari pot trobar altres opcions de configuració de la privadesa dels serveis de Google als següents enllaços: Privacy Controls Google y Privacy partners Google En cas de bloquejar o desactivar l’ús de ‘cookies’ al vostre navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles. ACTUALITZACIONS I CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT / COOKIES:  CLIMATITZACIÓ SAUFER, S.L. pot modificar aquesta Política de Cookies en funció d’exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Quan es produeixin canvis significatius en aquesta Política de Cookies, es comunicaran a l’USUARI bé mitjançant la web o mitjançant correu electrònic a si està registrat.