saufer@saufer.com

Saufer porta a terme una segona instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a l’empresa Rigual

Saufer s’ha encarregat novament d’instal·lar i posar en marxa una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum en una coberta d’una de les naus de Rigual, empresa dedicada a la venda i fabricació de maquinària de transport agrícola, medi ambient i energia situada a Fraga. 

D’aquesta manera, la firma fa un pas més en el seu compromís amb la sostenibilitat i suma una planta fotovoltaica a la que ja va instal·lar fa tres anys en una altra de les naus. Aquesta inversió estratègica es troba alineada amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 7 de les Nacions Unides (ODS7) – Energia Assequible i No Contaminant. 

Amb una potència de 105,6 kWp (83 kWn), la planta d’autoconsum instal·lada per Saufer generarà 158.000 kWh a l’any, amb el que cobrirà el 60% de la demanda energètica de les instal·lacions de Rigual i permetrà estalviar en el cost energètic, així com aportar una contribució positiva a la conservació del medi ambient. A més, la instal·lació evitarà l’emissió anual de 61.300 kg de CO₂ a l’atmosfera.