saufer@saufer.com

RIGUAL

Nom: Rigual, Fraga (Osca)
Data: 2020
Sector: Venda i fabricació de maquinària de transport
Servei: Fotovoltaica

Descripció:

  • Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum amb compensació simplificada d’excedents.
  • Potència instal·lada de 118,2 kWp / 100 kWn
  • Estructura coplanar
  • Generació de 167.000 kWh/any
  • 27% de cobertura a la demanda energètica
  • Període de retorn de 6,15 anys