saufer@saufer.com

PONDEX

Nom: Pondex, grup Vall Companys
Data: 2019-2020
Sector: Indústria alimentària
Servei: Climatització i ACS

Descripció:

  • Instal·lació d’un sistema de producció de climatització i ACS, i distribució d’aire amb conductes, per a un procés de naixement i incubació de pollets.
  • 300 kW de fred amb 3 refredadores MTA, amb recuperació de calor.
  • 200 kW de calor amb calderes BAXI.
  • Distribució d’aire amb conductes helicoidal inox-inox.