saufer@saufer.com

ARNAU P6 SUD

Nom: Planta 6a Sud de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
Data: 2020
Sector: Hospitalari

Descripció:

  • Reforma total de la Planta 6a Sud de la part nova de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, per disposar de 14 habitacions per funcionar com a planta d’hospitalització convencional o com a UCI COVID en cas de ser necessari.
  • Instal·lació de 4 climatitzadors amb control de climatització, renovacions d’aire i diferencials de pressió individual per a habitacions, amb filtres d’alta eficàcia.
  • Instal·lació de xarxa de gasos medicinals, oxigen, buit i aire medicinal.
  • Distribució d’aigua freda, ACS, retorn d’ACS i fluxors.
  • Instal·lació elèctrica de baixa tensió inclòs SAI de 50 kVA i sistema equipotencial de terres.