saufer@saufer.com

PONDEX SÁSTAGO

Nom: Pondex del Grup Vall Companys a Sástago (Saragossa)
Data: 2022
Sector: Granges de gallines ponedores
Servei: Electricitat, climatització, fontaneria, línies automatitzades

Descripció:

  • Instal·lació elèctrica de 350 m de túnels i d’una nau industrial de manipulació i emmagatzematge d’ous de gallina
  • Automatització de 350 m de cintes transportadores de recollida d’ous
  • Climatització i ventilació d’una nau industrial de manipulació d’ous mitjançant 2 bombes de calor de 114 kW cadascuna