saufer@saufer.com

TROTA

Nom: TROTA
Data: 2019-2022
Sector: Transport
Servei: Fotovoltaica

Descripció:

  • Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum amb injecció 0
  • Potència instal·lada de 161,1 kWp / 134 kWn
  • Estructura coplanar a la teulada amb perforació
  • Generació de 230.350 kWh/any
  • 33% de cobertura de la demanda energètica
  • Període de retorn de 5,3 anys (bonificació de fins al 50% de l’IBI durant els primers 5 anys)