saufer@saufer.com

LABORATORIOS LAMONS

Nom: LABORATORIOS LAMONS
Data: 2022
Sector: Empresa farmacèutica veterinària
Servei: Fotovoltaica

Descripció:

  • Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum amb compensació simplificada d’excedents
  • Potència instal·lada de 43,2 kWp / 33 kWn
  • Estructura coplanar
  • Generació de 61.513,6 kWh/any
  • 39% de cobertura de la demanda energètica
  • Període de retorn de 4,23 anys (sense bonificació municipal)