saufer@saufer.com

Entra en vigor el Pla d’estalvi energètic

Des del passat 10 d’agost, està en vigor el primer paquet de mesures del Pla d’estalvi energètic posat en marxa pel Govern de l’Estat, a través del Reial decret llei 14/2022, d’1 d’agost, per a reduir la despesa energètica i contribuir amb el compromís de contenció assolit per Espanya amb la resta de la UE.

Aquestes mesures estaran en vigor fins al novembre de 2023.

Però, en què afecten les teves instal·lacions?

  • La temperatura de la calefacció no serà superior a 19 ºC. La temperatura de refrigeració no serà inferior a 27 ºC. S’estima que cada grau de variació pot suposar un estalvi del 7% del consum.
  • Els llindars de temperatura indicats anteriorment hauran d’ajustar-se, en el seu cas, per a complir amb el que es preveu en el Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
  • Caldrà exhibir en cartells o pantalles les mesures obligatòries d’estalvi, entre altres addicionals, que redueixin el consum.
  • Serà necessari disposar de tancaments automàtics a les portes d’accés per a impedir que quedin obertes permanentment.
  • L’enllumenat dels aparadors haurà d’estar apagat des de les 22.00 hores.
  • Totes aquelles instal·lacions que tinguin obligació de complir amb les inspeccions d’eficiència energètica incloses en les IT 4.2.1 i IT 4.2.2, i l’última inspecció del qual s’hagi realitzat amb anterioritat a l’1 de gener de 2021, hauran d’avançar de manera puntual la següent inspecció per a complir amb aquestes obligacions abans de l’1 de desembre de 2022.

A Saufer estem a la teva disposició per ajudar-te en la gestió energètica de la climatització de la teva empresa.