saufer@saufer.com

GRUES MINGUELLA

Nom: GRUES MINGUELLA
Data: 2022
Sector: Serveis, empresa de grues.
Servei: Renovació de la instal·lació de climatització de les oficines

Descripció:

• Instal·lació de clima mitjançant sistema de volum de refrigerant variable.
• Potència instal·lada de 22,4 kw
• Unitat exterior amb 4 unitats interiors tipus cassette
• Sistema de control de clima individualitzat i programable
• El refrigerant utilitzat en els sistemes VRV actuals és el R410A. Aquest refrigerant és una mescla al 50-50% de R32 i R125. Per aquesta raó, ha de ser carregat al sistema en estat líquid per assegurar la seva composició i que el sistema de refrigeració funcioni adequadament.
• El sistema VRF té moltes avantatges davant de l’aire condicionat:

  • Zonificació independent: cada unitat interior es pot climatitzar amb una temperatura diferent, i inclús tenir algunes enceses i altres apagades.
  • Modalitat de refrigeració i calefacció al mateix temps: el model de 3 tubs junts als compressors inversors fa que puguin utilitzar algunes unitats internes per a l’escalfador i altres per a refrigerar simultàniament.
  • Gran estalvi energètic: la caixa de control envia només el refrigerant que cada unitat necessita i això fa que el compressor treballi menys. A més, la tecnologia de recuperació de calor permet que ho sigui encara més.
  • Equip poc pesat: la seva instal·lació és força senzilla gràcies al seu poc pes, en comparació amb les bombes de calor d’aigua. A més, aquestes darreres funcionen amb un sistema d’aigua-aire, pel que necessiten fancoils.
  • Control avançat: des d’un únic punt es poden controlar multitud d’unitats interiors.