saufer@saufer.com

PATEL

Nom: PATEL
Data: 2022
Sector: Càrnic.
Servei: Fotovoltaica

Descripció:

 • Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum amb injecció 0
 • Potència instal·lada de 1,28 MWp / 1,1 MWn
 • Diferents instal·lacions per zones:
  • Estructura inclinada triangular perforada sobre Bigueta de formigó
  • Estructura coplanar perforada sobre xapa sandwich
  • Estructura inclinada tipus est-oest llastrada sense perforació
 • Generació de 1.656.210 MWh/any
 • 4% de cobertura de la demanda energètica
 • Període de retorn de 3,2 anys