saufer@saufer.com

Avançant en sostenibilitat. Accions i resultats 2022

A Saufer aspirem a ser una empresa capaç de crear valor econòmic, ambiental i social. El nostre compromís és concretar aquesta visió en accions que generin impacte positiu en la cadena de valor i en la societat en conjunt.

Des de l’enfocament de la sostenibilitat ambiental hem desplegat les següents iniciatives:

Eix 1. Identificar i intervenir sobre els impactes ambientals significatius i. reduir la petjada de carboni que genera la nostra activitat.

 • Incorporar criteris d’economia i cicle de vida a la presa de decisions estratègiques i operatives.
 • Optimització de rutes i desplaçaments.
 • Inversió en vehicles híbrids i de baixes emissions.
 • Instal·lació de plaques solars per a l’autoproveïment amb energies renovables, aconseguint un nivell d’autoconsum superior al 30%.
 • Contractació de 100% d’electricitat procedent de fonts renovables.
 • Col·laboració amb els nostres grups d’interès per a incorporar criteris ambientals en tota la cadena de valor: selecció de matèries primeres, fonts d’energia, proveïdors o disposició final de residus i subproductes.
 • Impuls de la sostenibilitat a través d’accions de divulgació i promoció.

Eix 2. Crear productes i serveis més sostenibles, que millorin l’eficiència i disminueixin la petjada de carboni en l’àmbit general.

 • Desenvolupar serveis per als nostres clients amb enfocament ambiental: instal·lació d’energia renovable, assessorament energètic i millora de l’eficiència.
 • Invertir en el desenvolupament en projectes que ampliïn la generació d’energia renovable (participació en parcs solars).

Eix 3. Contribuir al desenvolupament del territori

 • Col·laboració amb centres formatius per a la preparació dels futurs professionals del sector (centres de formació professional i Universitat de Lleida).
 • Patrocinis d’iniciatives socials.
 • Col·laboracions amb entitats socials en l’àmbit de la inserció soci laboral de col·lectius vulnerables.

Des de Saufer incentivem i valorem la participació de tots els grups d’interès. Per això, us demanem que ens feu arribar qualsevol suggeriment, aportació o oportunitat que ajudi a impulsar la nostra sostenibilitat i augmentar l’aportació de valor al territori.