saufer@saufer.com

CARREGADORS ELÈCTRICS DOMÈSTICS I INDUSTRIALS

Nom: INSTAL·LACIÓ DE CARREGADORS ELÈCTRICS DOMÈSTICS I INDUSTRIALS
Data: 2024
Sector: Mobilitat elèctrica
Servei: Electricitat

Descripció:

Instal·lació i posada en funcionament de carregadors domèstics fins a 7,4 kW amb sensor del control dinàmic de potencia de l’habitatge.
Instal·lació i posada en funcionament de pals de recàrrega intel·ligent per a exterior fins a 22 kW.