saufer@saufer.com

AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC INDUSTRIAL

Nom: INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM
Data: 2024
Sector: Fotovoltaica
Servei: Electricitat

Descripció:

Instal·lació i posada en funcionament d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 83 kWn a la coberta de la nau de Rigual.