saufer@saufer.com

Saufer aposta pel talent jove per assegurar el futur del sector

La manca de professionals qualificats en els oficis manuals és cada cop més evident, i les empreses instal·ladores no es queden al marge d’aquesta problemàtica que cal abordar amb determinació. Davant d’aquesta situació, des de Saufer apostem pel talent jove com a garantia per poder donar continuïtat al desenvolupament d’aquests oficis i, així, assegurar-ne el futur.

La disminució en el nombre de joves que opten per aquests oficis suposa un repte, que alhora se suma a la manca de relleu generacional i a l’envelliment del sector. Tot plegat, requereix sumar esforços i buscar solucions eficaces que permetin la sostenibilitat d’aquestes feines.

En aquest sentit, i aprofitant la finalització del curs escolar 2023-24, des de SAUFER fem un balanç positiu perquè enguany hem acollit un total 12 alumnes en pràctiques de l’Escola del Treball, l’Institut Guindàvols, el Programa Formació Professional Ocupacional de l’Associació Reintegra amb el Gremi i del Centre d’Innovació, la Formació Ocupacional (CIFO) de Lleida, el Centre Educatiu El Segre i el CIRE (Centre d’Iniciatives per a la Reinserció) i Salesians Fundació Magone amb el Programa Incorpora Fundació “la Caixa”. Aquesta és una manera efectiva de transmetre coneixements i experiència, a la vegada que els joves tenen la possibilitat de desenvolupar les seves habilitats en un entorn real de treball. De fet, alguns d’ells, després de finalitzar les pràctiques o la formació dual, s’incorporen com a treballadors i asseguren el futur de l’empresa. Per al curs vinent, esperem acollir més alumnes per continuar formant els futurs treballadors del nostre sector i disminuir el greu problema de mà d’obra que tenim tots plegats.

La connexió entre el món acadèmic i el laboral permet crear ponts entre generacions i fomentar la transferència del coneixement i la innovació. En definitiva, aquesta aposta esdevé clau per al manteniment i desenvolupament d’aquests oficis, que no només han de ser el present, sinó que també el futur.