saufer@saufer.com

NOU SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ PER A LABORATORIOS LAMONS

Nom: LABORATORIOS LAMONS
Data: 2024
Sector: Farmacèutica veterinària
Servei: CLIMATITZACIÓ

Descripció:

Substitució dels sistemes HVAC de Lamons per equips més sostenibles i eficients de DECACLIMA. Cada sistema inclou una màquina VRV (Volum de Refrigerant Variable) que proporciona gas refrigerant a la UTA (Unitat de Tractament d’Aire). La UTA ventila i genera una qualitat i quantitat d’aire per mantenir les pressions diferencials entre àrees productives que garanteixen que els processos productius es desenvolupin en ambients completament nets i controlats segons categoria d’àrea.

Monitoratge i control dels sistemes HVAC centralitzat.

Aquest nou sistema representarà una reducció anual de 9,8629 T de CO2.