saufer@saufer.com

GRUES MINGUELLA

Nom: GRUES MINGUELLA
Data: 2022
Sector: Serveis, empresa de grues.
Servei: Renovació de la instal·lació de climatització de les oficines

LABORATORIOS LAMONS

Nom: LABORATORIOS LAMONS
Data: 2022
Sector: Empresa farmacèutica veterinària
Servei: Fotovoltaica

TROTA

Nom: TROTA
Data: 2019-2022
Sector: Transport
Servei: Fotovoltaica

TORRENT I FILLS

Nom: Torrent i Fills, Grup Vall Companys
Data: 2022
Sector: Indústria alimentària
Servei: Fotovoltaica

PONDEX SÁSTAGO

Nom: Pondex del Grup Vall Companys a Sástago (Saragossa)
Data: 2022
Sector: Granges de gallines ponedores
Servei: Electricitat, climatització, fontaneria, línies automatitzades

PONDEX

Nom: Pondex, grup Vall Companys
Data: 2019-2020
Sector: Indústria alimentària
Servei: Climatització i ACS